OLKUSZ nakręca biznes

Rada Gospodarcza

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Stymulacja rozwoju gospodarczego oraz promowanie działań, które w efekcie mają przyczynić się do wzrostu liczby miejsc pracy, to jedne z priorytetowych celów Gminy Olkusz. Aby skutecznie dążyć do realizacji tych zamierzeń burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik powołał specjalny Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Przedsiębiorczości o nazwie „Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta i Gminy Olkusz”.

- Wychodząc z założenia, że najlepiej potrzeby przedsiębiorców znają sami przedsiębiorcy oraz że najważniejszych dla Państwa decyzji nie można podejmować bez Państwa udziału, zdecydowałem się powołać specjalny Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Przedsiębiorczości. Jako Burmistrz deklaruję wszelką pomoc, bo wierzę, że bliska współpraca olkuskich firm z samorządem przyniesie korzyści: Państwu, jako przedsiębiorcom oraz przede wszystkim Mieszkańcom Gminy Olkusz liczącym na możliwość stabilnego i atrakcyjnego zatrudnienia – mówił na pierwszym spotkaniu w maju 2015 r. burmistrz Roman Piaśnik.

Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta i Gminy Olkusz jest organem doradczym we wspieraniu przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy. W jego skład wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców oraz instytucji zainteresowanych tworzeniem przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości w Gminie Olkusz.,

Do zadań rady należy m.in. wspieranie tworzenia warunków przyjaznego środowiska do prowadzenia działalności oraz kreowania polityki i rozwoju gospodarczego Gminy Olkusz, promocja walorów inwestycyjnych gminy, współpraca, wspieranie oraz inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych służących rozwojowi gospodarczemu i promocji gminy, udział w pracach przy opiniowaniu dokumentów strategicznych gminy z zakresu rozwoju gospodarki i konsultacja działań Burmistrza przy tworzeniu aktów prawa miejscowego dotyczących obszaru gospodarki.

Członkowie Rady Gospodarczej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-29
Data publikacji:2016-08-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4710