OLKUSZ nakręca biznes

Dlaczego Olkusz?

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Tysiące osób wybrały Gminę Olkusz jako miejsce działalności swojej firmy. Wiele z nich może poszczycić się międzynarodowym sukcesem. Doskonałe położenie geograficzne, dostępność wykwalifikowanej kadry, wysoki poziom bezpieczeństwa i przychylność miejscowego samorządu do działań probiznesowych sprawiają, że każdego roku przybywa firm, które właśnie w Olkuszu chcą się rozwijać.

TWÓJ BIZNES ROZKRĘCI SIĘ W OLKUSZU!

Artykuły

POŁOŻENIE I KOMUNIKACJA

Zamieszkiwana przez 49 tysięcy osób Gmina Olkusz położona jest między dwiema aglomeracjami – śląską i krakowską. Bliskość do tych ośrodków gospodarczych, naukowych i kulturalnych przekłada się na liczne kontakty sprzyjające współpracy gospodarczej oraz stwarza możliwości kształcenia kadr. Atutem gminy jest jej skomunikowanie z ważnymi ciągami komunikacyjnymi.

 Przez miasto i gminę przebiega łącząca pięć województw droga krajowa nr 94 ze Zgorzelca (przejście graniczne z Niemcami) do Korczowej (przejście graniczne z Ukrainą). Stanowi ona alternatywę dla przebiegającej w odległości 20 km od miasta autostrady A4 – najdłuższej polskiej autostrady, prowadzącej z zachodu na wschód przez całą Polskę południową.

WSPARCIE DLA INWESTORÓW

Niezwykle istotna z punktu widzenia przedsiębiorców jest otwartość miejscowego samorządu na sektor prywatny. W Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz do dyspozycji obecnych i przyszłych inwestorów jest asystent przedsiębiorcy, który udziela wsparcia w procesach inwestycyjno-organizacyjno-prawnych, pomaga przy pozyskiwaniu różnych zezwoleń zgód i decyzji administracyjnych, doradza w sprawie pozyskiwania środków finansowych.

INFRASTRUKTURA W GMINIE OLKUSZ

W mieście i w gminie nastąpiła zdecydowana poprawa stanu infrastruktury technicznej, która jest stale rozbudowywana i modernizowana w celu zaspokojenia rosnących potrzeb przedsiębiorców i mieszkańców. Przestrzeń publiczna sukcesywnie dostosowywana jest do wymogów współczesności. Trwa rozbudowa i modernizacja sieci gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych i teleinformatycznych, w tym światłowodowych. Gmina Olkusz wielokrotnie aplikowała o środki zewnętrzne, dzięki którym wyraźnej poprawie uległy nie tylko drogi, ale również instytucje publiczne i miejsca rekreacyjne. Położony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Olkusz jest coraz chętniej odwiedzanym miastem przez turystów oraz mieszkańców sąsiednich aglomeracji.

INSTYTUCJE DLA BIZNESU

Tym, co przekonuje właścicieli firm do podjęcia działalności w Gminie Olkusz, jest obecność niemal wszystkich instytucji, które są nieodzowne w prowadzeniu każdego typu działalności – zarówno z sektora publicznego, jak również prywatnego. Na terenie miasta, w niedalekiej odległości, znajdują się instytucje państwowe, samorządowe oraz prywatne, dzięki którym lokalni przedsiębiorcy mogą na miejscu i z oszczędnością czasu załatwić wszystkie sprawy związane ze swoją firmą. Nie bez znaczenia jest również rozbudowana sieć usług komercyjnych, wspierających prowadzenie biznesu.

KAPITAŁ LUDZKI

Duża dostępność wykwalifikowanych pracowników jest niewątpliwą zaletą Gminy Olkusz, której mieszkańcy kształcą się na pobliskich uczelniach wyższych, a także zdobywają zawody w lokalnych szkołach ponadgimnazjalnych. Wysoki poziom nauczania na wszystkich etapach edukacji jest gwarantem otwartego społeczeństwa wiedzy, atrakcyjnego z punktu widzenia nowoczesnych firm.

 

EDUKACJA

Dzieci i młodzież z Gminy Olkusz zdobywają wiedzę w kilkudziesięciu szkołach i przedszkolach – publicznych i prywatnych, które gwarantują opiekę oraz odpowiedni poziom nauczania na wszystkich etapach. Wysokie miejsca w rankingach oraz sukcesy naszych uczniów są najlepszą rekomendacją olkuskich placówek edukacyjnych. W Olkuszu oraz miejscowościach Gminy Olkusz swoją siedzibę mają kluby przedszkolaka, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (w tym licea, technika i zasadnicze szkoły zawodowe), szkoły policealne oraz filie uczelni wyższych. Większość olkuskich szkół współpracuje z najlepszymi uczelniami w Polsce oraz aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych.  

OFERTA CZASU WOLNEGO

Atrakcyjnie położona Gmina Olkusz to nie tylko idealne miejsce do pracy, ale również do wypoczynku – nieodzownej części życia ludzi sukcesu. Mieszkańcy Olkusza i przyjezdni mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury kulturalnej i sportowej, w obrębie której organizowane są imprezy cykliczne i okazjonalne. Na terenie Gminy Olkusz znajdują się niedawno zmodernizowane lub nowo powstałe obiekty użytku publicznego. Otoczenie lasów, parków i malowniczych zabytków, jak chociażby Zamek Rabsztyn sprawia, że z roku na rok rośnie grupa przyjezdnych i miejscowych niezwykle aktywnie korzystających z oferty rekreacyjnej w naszym mieście i jego najbliższej okolicy.

 

EKOLOGIA

Gmina Olkusz jest położona w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski – na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo ekologiczne stanowią istotny walor z punktu widzenia inwestorów, ale również mieszkańców. Na terenie Gminy Olkusz nie ma zakładów uciążliwych dla otoczenia, co stanowi zachętę do inwestowania w naszej gminie dla wielu branży, w tym przede wszystkim usługowych. W oparciu o walory turystyczno-przyrodnicze powstają kolejne firmy, których głównym celem jest oferta czasu wolnego. W ostatnich latach w Gminie Olkusz zrealizowano projekty z zakresu działań ekologicznych z udziałem środków zewnętrznych i własnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-26
Data publikacji:2016-08-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4529