OLKUSZ nakręca biznes

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W Gminie Olkusz przedsiębiorcy zwiększający zatrudnienie mogą liczyć na uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach tzw. pomocy de minimis. Wartość tej pomocy, niezależnie od źródła, nie może przekroczyć w okresie 3 lat kalendarzowych równowartości 200 tys. euro brutto, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro. Zwolnienia przysługują na okres nawet do 3 lat – w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy.

Zwolnienie przysługuje:

1) na okres 1 roku, jeżeli utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,

2) na okres 2 lat, jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,

3) na okres 3 lat, jeżeli utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy.

Jakie wymagania należy spełnić?

1) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożony zostanie przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy;

2) nastąpi wzrost liczby pracowników u danego podatnika w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o którym mowa w pkt.1), nastąpi wzrost zatrudnienia w odniesieniu do średniego zatrudnienia z okresu działalności podatnika. Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia uwzględnia się wyłącznie pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę na terenie miasta i gminy Olkusz;

3) zwiększony stan zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres trwania zwolnienia od podatku;

4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) złożenie innych dokumentów, o które wystąpi organ udzielający pomocy, w celu zweryfikowania prawa do uzyskania prawa do zwolnienia od podatku.

Szczegóły i niezbędne załączniki dostępne są w uchwale Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4098